NCKB
NCBI
CZ.NIC
STC
AFCEA
CyberEurope
CESNET

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti – říjen 2016

Kybernetická bezpečnost je výsledkem společné odpovědnosti v kyberprostoru.

ECSM 2016 jsme otevřeli v pondělí, 3.10.2016 „Kulatým stolem„, jehož cílem bylo kromě hodnocení stávající situace a z ní plynoucích úkolů také domluva vzájemné spolupráce, která by pomohla při společném postupu při řešení otázek kybernetické bezpečnosti.

Hned na úvod vystoupil ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti, Vladimír Rohel. Zdůraznil potřebu neustálé výchovy a školení, které by pomohlo kompenzovat dlouhodobý nedostatek technických kádrů v praxi. Aplikace zákona o kybernetické bezpečnost je jedním z klíčových momentů současnosti. S ní velmi úzce souvisí nová povinnost hlášení bezpečnostních incidentů a obecné zpřísnění současného vnímání IT bezpečnosti, která je v mnoha případech trestuhodně podceňována. Na vině může být i nevědomost (možná jen nepochopení míry důsledku potenciálních rizik), která může vést k liknavosti v oblasti bezpečnostních opatření. Se zavedením povinné EET souvisí i otázka ochrany osobních dat a z hlediska úhlu pohledu Orwellova velkého bratra možná stojíme před počátkem generování poměrně hodnotné digitální stopy. Více zde

ECSM2ECSM1

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM) je informační kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Cílem je vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb udílením vyšší pozornosti bezpečnosti dat a informací, vzdělávání a sdílení osvědčených postupů.

Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu – letos v partnerské spolupráci se sdružením CZ NIC. Kampaň zahájí Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v pondělí 3.10.2016 v Evropském domě v Praze, který bude spojen s tiskovou konferencí a ukončí odborná konference Online bezpečnost prakticky, která proběhne v úterý 8.11.2016 na Magistrátě Hlavního města Prahy. V rámci kampaně proběhne řada doprovodných akcí – odborné semináře na Policejní akademii v Praze a na Univerzitě Obrany v Brně, znalostní kvíz o ceny pro veřejnost, mediální aktivity zaměřené na aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, apod.

Součástí kampaně jsou také akce s mezinárodním přesahem, pořádané v České republice v měsíci říjnu – konference a doprovodná výstava Future Forces, konference IDG CyberSecurity 2016, mezinárodní konference projektu Mapping a také evropská kampaň CodeWeek na podporu programování mezi dětmi a mládeží.

Letošní kampaň ECSM se zaměří na čtyři témata ve čtyřech týdnech měsíce října:

1. Bezpečnost v bankovnictví – pod záštitou Evropské bankovní asociace (3.-7.10.2016)
2. Kybernetická bezpečnost (10.-14.10.)
3. Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17.-21.10.)
4. Mobilní malware – pod záštitou Europolu a ENISA (24-28.10.2016)

Kampaň bude široce medializována díky spolupráci s odbornými a mediálními partnery
a propagaci odborných konferencí, seminářů a akcí pořádaných v rámci kampaně ECSM v období září – listopad 2016

Stříbrný partner
CETIN
Partneři
Senát
MVČR
Aukro
Bankovní asociace
ICT Unie
Alza
NBU
Akce ECSM 2016
Datum Název akce Popis akce Místo konání
30.09.2016 ECSM launch event Mezinárodní akce k zahájení Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2016, se svými Key notes vystoupí přední odborníci. Brusel, Belgie
3.10.2016 Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti + tisková konference Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti pro odborníky v kyberbezpečnostní problematice zaměřený na aktuální kybernetické hrozby a možnosti jejich řešení a prevence. Bude následovaný neformální tiskovou konferencí. Evropský dům, Praha
Školní rok 2016/2017 Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti Velký znalostní kvíz o ceny, týkající se kyberbezpečnosti zejm.
v ČR, pojmů a institucí (http://www.kybersoutez.cz)
Česká republika
15.–23.10.2016 CodeWeek – Evropský týden programování Celoevropská kampaň, cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz) Evropská kampaň
5.10.2016 Cyber Security 2016 Další ročník odborné konference a doprovodné výstavy se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, určené IT profesionálům, odborníkům ve firemním sektoru, státní správě či samosprávě, specialistům z finančnictví apod. Konferenční centrum City, Praha
19.–21.10.2016 CyberTrends Conference and Exhibition Mezinárodní konference, zaměřená především na prezentaci silových složek v oblasti připravenosti čelit kybernetickým útokům a jejich vybavenosti v oblasti nejmodernějších technologií. Výstaviště PVA EXPO PRAGUE, Letňany
20.10.2016 Security Fest 2016 Seminář, věnovaný nejen nástrahám na internetu. Posluchárna C3-132 FEL ČVUT
12.10.2016 Festival DK Ostrov u KV Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti. Dům kultury Ostrov u KV
Bude upřesněno Soukromí a bezpečnostní rizika Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA. Témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace Kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu. Univerzita obrany, Brno
30.10.2016 Kyberkriminalita a kyberhrozby Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti. Policejní akademie, Praha
31.10.2016 Mapping conference Mezinárodní konference k projektu MAPPING. Debata k současné politice inovací, obchodních modelů a právního rámce se zaměřením na internetovou správu, soukromí a práv intelektuálního vlastnictví. Hotel Ambassador, Praha
8.11.2016 KYBERPSYCHO – online bezpečnost prakticky Tradiční konference NCBI, pořádaná ve spolupráci s MHMP v rámci projektu Praha bezpečně online 2016. Letos bude zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality. Jednací sál MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přehled akcí realizovaných v rámci ECSM 2016

30.9.

ECSM kick-off

Místo akce: Bruxelles, Belgium
Cílová skupina: Odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: ENISA

3.10.

Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1
Předpokládaná účast: cca 15 aktivních účastníků, 30 hostů plus média
Cílová skupina: Odborníci v oblasti kyberbezpečnosti, média, přeneseně pak i zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupracují: NCKB, CSIRT.CZ

Popis akce: Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti s neformální tiskovou konferencí
odborní účastníci, média;
témata: kybernetická bezpečnost a bankovnictví, mobilní hrozby, ochrana údajů, vzdělávání v kyberbezpečnostní problematice

Školní rok 2016/2017

Soutěž v kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Česká republika
Cílová skupina: Zainteresovaná i široká veřejnost
Organizátor: AFCEA
Popis akce: Znalostní kvíz o ceny týkající se kyberbezpečnosti zjm. v ČR, pojmů, institucí

15. - 23.10.

CODEWEEK Evropský týden programování

Místo akce: Evropská kampaň (www.codeweek.eu)
Předpokládaná účast: 3000 oslovených
Cílová skupina: děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží
Organizátor: NCBI/JŠI

Popis akce: Celoevropská kampaň cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz)

19. - 21.10.

Future Crises konference / Future Forces Conference and Exhibition

Místo akce: Výstaviště PVA EXPO PRAGUE – Letňany
Cílová skupina: Odborníci na bezpečnost, kyberbezpečnost
Organizátor: Project Partners, AFCEA
Spolupráce: NCBI

Více informací o konferenci najdete zde.

7.10.2016 – 21.10.2016

Série školení na téma kyberbezpečnosti společnosti ALEF

V rámci měsíce ECSM 2016 si společnost ALEF připravila bezplatné páteční semináře.

Místo: Praha

Cílová skupina: bezpečnostní odborníci, specialisté, odborná veřejnost s aktivním zájmem o problematiku IT bezpečnosti

Organizátor: ALEF Training

Více informací o seminářích najdete také zde.

5.10.

CyberSecurity 2016

Místo akce: Konferenční centrum City, Praha 4
Předpokládaná účast: 100 odborníků
Cílová skupina: IT manageři, IT ředitelé a projektoví manažeři, IT administrátoři / inženýři a systémoví architekti a designéři
Organizátor: IDG
Spolupráce: ČIMIB, NCBI

Popis akce: http://eventworld.cz/

12.10.

Festival DK Ostrov u KV

Místo akce: Dům kultury Ostrov
Předpokládaná účast: 100 návštěvníku z řad veřejnosti
Cílová skupina: Děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci
Organizátor: Dům kultury Ostrov
Spolupráce: NCBI

Popis akce: Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti

20. 10. 2016

Security Fest 2016

Místo akce: Posluchárna C32-132, FEL ČVUT Praha
Předpokládaná účast:100 návštěvníku z řad odborné veřejnosti
Cílová skupina: Všichni nadšení uživatelé online služeb, sociálních sítí a chytrých technologií, především netechnicky zaměření uživatelé a mladí uživatelé (studenti středních škol a prvních ročníků VŠ), kteří svou „internetovou historii“ mají z větší části teprve před sebou.
Organizátor: CESNET
Spolupráce: CZ.NIC

Popis akce: Sdružení CESNET ve spolupráci se sdružením CZ.NIC pořádá v rámci Měsíce kybernetické bezpečnosti seminář věnovaný nástrahám a rizikům nejen v prostředí Internetu.

Bude upřesněno...

Soukromí a bezpečnostní rizika

Místo akce: Brno – Universita Obrany Brno
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA (Brno – MUNI nebo Universita obrany; cca 6 řečníků (4 odborníci NCKB, NCBI, AFCEA, CIMIB, CSIRT.CZ, CSIRT MUNI plus 2 studenti, témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu)

30.10.

Kyberkriminalita a kyberhrozby

Místo akce: Policejní Akademie, Praha
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub
Spolupráce: Policejní akademie

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA ; cca 6 řečníků (4 odborníci NBU, MV, AFCEA, CSIRT.CZ, PP plus 2 studenti, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti)

31.10. - 2.11.

Mapping conference

Místo akce: hotel Ambassador Praha
Předpokládaná účast: 200 odborníků
Cílová skupina: mezinárodní a česká odborná veřejnost
Organizátor: EPMA
Spolupráce: Mezinárodní konsorcium projektu (https://mappingtheinternet.eu)

Popis akce: Mezinárodní konference projektu Mapping Debating the existing innovation policies, business models and legal framework related to three major, interrelated focus areas: Internet governance, Privacy, Intellectual property rights.

8.11.

Online bezpečnost prakticky

Místo akce: Jednací sál Magistrátu hl.m.Prahy
Předpokládaná účast: 240 odborníků
Cílová skupina: Preventisté, policisté, pedagogové, sociální pracovníci, IT odborníci veřejné správy, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupráce: MHM Praha, MVČR

Popis akce: Tradiční konference NCBI pořádaná v rámci projektu Praha-bezpečno online. Letos zaměřená na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality (http://konference.ncbi.cz/)