CyberEurope
AFCEA
STC
NCBI
CZ.NIC
NCKB

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti – říjen 2016

Kybernetická bezpečnost je výsledkem společné odpovědnosti v kyberprostoru.

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM) je informační kampaň o kybernetické bezpečnosti zaměřená na občany. Cílem je vyvolat změnu ve vnímání kybernetických hrozeb udílením vyšší pozornosti bezpečnosti dat a informací, vzdělávání a sdílení osvědčených postupů.

Koordinátorem ECSM v České republice je Národní centrum bezpečnějšího internetu – letos v partnerské spolupráci se sdružením CZ NIC. Kampaň zahájí Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti v pondělí 3.10.2016 v Evropském domě v Praze, který bude spojen s tiskovou konferencí a ukončí odborná konference Online bezpečnost prakticky, která proběhne v úterý 8.11.2016 na Magistrátě Hlavního města Prahy. V rámci kampaně proběhne řada doprovodných akcí – odborné semináře na Policejní akademii v Praze a na Univerzitě Obrany v Brně, znalostní kvíz o ceny pro veřejnost, mediální aktivity zaměřené na aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti, apod.

Součástí kampaně jsou také akce s mezinárodním přesahem, pořádané v České republice v měsíci říjnu – konference a doprovodná výstava Future Forces, konference IDG CyberSecurity 2016, mezinárodní konference projektu Mapping a také evropská kampaň CodeWeek na podporu programování mezi dětmi a mládeží.

Letošní kampaň ECSM se zaměří na čtyři témata ve čtyřech týdnech měsíce října:

1. Bezpečnost v bankovnictví – pod záštitou Evropské bankovní asociace (3.-7.10.2016)
2. Kybernetická bezpečnost (10.-14.10.)
3. Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17.-21.10.)
4. Mobilní malware – pod záštitou Europolu a ENISA (24-28.10.2016)

Kampaň bude široce medializována díky spolupráci s odbornými a mediálními partnery
a propagaci odborných konferencí, seminářů a akcí pořádaných v rámci kampaně ECSM v období září – listopad 2016

Stříbrný partner
CETIN
Partneři
Senát
MVČR
Aukro
NBU
Bankovní asociace
ICT Unie
Alza
FCC_206x119
Akce ECSM 2016
Datum Název akce Popis akce Místo konání
30.09.2016 ECSM launch event Mezinárodní akce k zahájení Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2016, se svými Key notes vystoupí přední odborníci. Brusel, Belgie
3.10.2016 Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti + tisková konference Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti pro odborníky v kyberbezpečnostní problematice zaměřený na aktuální kybernetické hrozby a možnosti jejich řešení a prevence. Bude následovaný neformální tiskovou konferencí. Evropský dům, Praha
Školní rok 2016/2017 Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti Velký znalostní kvíz o ceny, týkající se kyberbezpečnosti zejm.
v ČR, pojmů a institucí (http://www.kybersoutez.cz)
Česká republika
15.–23.10.2016 CodeWeek – Evropský týden programování Celoevropská kampaň, cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz) Evropská kampaň
5.10.2016 Cyber Security 2016 Další ročník odborné konference a doprovodné výstavy se zaměřením na kybernetickou bezpečnost, určené IT profesionálům, odborníkům ve firemním sektoru, státní správě či samosprávě, specialistům z finančnictví apod. Konferenční centrum City, Praha
19.–21.10.2016 CyberTrends Conference and Exhibition Mezinárodní konference, zaměřená především na prezentaci silových složek v oblasti připravenosti čelit kybernetickým útokům a jejich vybavenosti v oblasti nejmodernějších technologií. Výstaviště PVA EXPO PRAGUE, Letňany
12.10.2016 Festival DK Ostrov u KV Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti. Dům kultury Ostrov u KV
Bude upřesněno Soukromí a bezpečnostní rizika Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA. Témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace Kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu. Univerzita obrany, Brno
30.10.2016 Kyberkriminalita a kyberhrozby Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti. Policejní akademie, Praha
31.10.2016 Mapping conference Mezinárodní konference k projektu MAPPING. Debata k současné politice inovací, obchodních modelů a právního rámce se zaměřením na internetovou správu, soukromí a práv intelektuálního vlastnictví. Hotel Ambassador, Praha
8.11.2016 KYBERPSYCHO – online bezpečnost prakticky Tradiční konference NCBI, pořádaná ve spolupráci s MHMP v rámci projektu Praha bezpečně online 2016. Letos bude zaměřena na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality. Jednací sál MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přehled akcí realizovaných v rámci ECSM 2016

FCC_250x125

30.9.

ECSM kick-off

Místo akce: Bruxelles, Belgium
Cílová skupina: Odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: ENISA

3.10.

Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1
Předpokládaná účast: cca 15 aktivních účastníků, 30 hostů plus média
Cílová skupina: Odborníci v oblasti kyberbezpečnosti, média, přeneseně pak i zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupracují: NCKB, CSIRT.CZ

Popis akce: Kulatý stůl kybernetické bezpečnosti s neformální tiskovou konferencí
odborní účastníci, média;
témata: kybernetická bezpečnost a bankovnictví, mobilní hrozby, ochrana údajů, vzdělávání v kyberbezpečnostní problematice

Školní rok 2016/2017

Soutěž v kybernetické bezpečnosti

Místo akce: Česká republika
Cílová skupina: Zainteresovaná i široká veřejnost
Organizátor: AFCEA
Popis akce: Znalostní kvíz o ceny týkající se kyberbezpečnosti zjm. v ČR, pojmů, institucí

15. - 23.10.

CODEWEEK Evropský týden programování

Místo akce: Evropská kampaň (www.codeweek.eu)
Předpokládaná účast: 3000 oslovených
Cílová skupina: děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží
Organizátor: NCBI/JŠI

Popis akce: Celoevropská kampaň cílená na děti a mládež (http://www.codeweek.cz)

19. - 21.10.

Future Crises konference / Future Forces Conference and Exhibition

Místo akce: Výstaviště PVA EXPO PRAGUE – Letňany
Cílová skupina: Odborníci na bezpečnost, kyberbezpečnost
Organizátor: Project Partners, AFCEA
Spolupráce: NCBI

Více informací o konferenci najdete zde.

7.10.2016 – 21.10.2016

Série školení na téma kyberbezpečnosti společnosti ALEF

V rámci měsíce ECSM 2016 si společnost ALEF připravila bezplatné páteční semináře.

Místo: Praha

Cílová skupina: bezpečnostní odborníci, specialisté, odborná veřejnost s aktivním zájmem o problematiku IT bezpečnosti

Organizátor: ALEF Training

Více informací o seminářích najdete také zde.

12.10.

CyberSecurity 2016

Místo akce: Konferenční centrum City, Praha 4
Předpokládaná účast: 100 odborníků
Cílová skupina: IT manageři, IT ředitelé a projektoví manažeři, IT administrátoři / inženýři a systémoví architekti a designéři
Organizátor: IDG
Spolupráce: ČIMIB, NCBI

Popis akce: http://eventworld.cz/

12.10.

Festival DK Ostrov u KV

Místo akce: Dům kultury Ostrov
Předpokládaná účast: 100 návštěvníku z řad veřejnosti
Cílová skupina: Děti, mládež, pedagogové, knihovníci, pracovníci s mládeží, sociální pracovníci
Organizátor: Dům kultury Ostrov
Spolupráce: NCBI

Popis akce: Multiformátový festival, show s herečkou Annou Kadeřávkovou, mladými bloggery a vloggery, beseda na téma online a kybernetické bezpečnosti

Bude upřesněno...

Soukromí a bezpečnostní rizika

Místo akce: Brno – Universita Obrany Brno
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA (Brno – MUNI nebo Universita obrany; cca 6 řečníků (4 odborníci NCKB, NCBI, AFCEA, CIMIB, CSIRT.CZ, CSIRT MUNI plus 2 studenti, témata: kyberbezpečnostní rizika, mezinárodní spolupráce, aplikace kybernetického zákona v ČR, ochrana soukromí na internetu)

30.10.

Kyberkriminalita a kyberhrozby

Místo akce: Policejní Akademie, Praha
Předpokládaná účast: 20 studentů
Cílová skupina: Studenti souvidejících oborů, odborníci, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI, AFCEA, studentský klub
Spolupráce: Policejní akademie

Popis akce: Odborný seminář na akademické půdě s podporou studentského klubu AFCEA ; cca 6 řečníků (4 odborníci NBU, MV, AFCEA, CSIRT.CZ, PP plus 2 studenti, témata: kyberkriminalita, hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet, prevence, osvěta a vzdělávání v této oblasti)

31.10. - 2.11.

Mapping conference

Místo akce: hotel Ambassador Praha
Předpokládaná účast: 200 odborníků
Cílová skupina: mezinárodní a česká odborná veřejnost
Organizátor: EPMA
Spolupráce: Mezinárodní konsorcium projektu (https://mappingtheinternet.eu)

Popis akce: Mezinárodní konference projektu Mapping Debating the existing innovation policies, business models and legal framework related to three major, interrelated focus areas: Internet governance, Privacy, Intellectual property rights.

8.11.

Online bezpečnost prakticky

Místo akce: Jednací sál Magistrátu hl.m.Prahy
Předpokládaná účast: 240 odborníků
Cílová skupina: Preventisté, policisté, pedagogové, sociální pracovníci, IT odborníci veřejné správy, zainteresovaná veřejnost
Organizátor: NCBI
Spolupráce: MHM Praha, MVČR

Popis akce: Tradiční konference NCBI pořádaná v rámci projektu Praha-bezpečno online. Letos zaměřená na příklady dobré praxe z oblasti prevence kybernetické kriminality (http://konference.ncbi.cz/)